Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - nowy kierunek studiów na naszym Wydziale!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2020

Niezwykle miło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów praktycznych II stopnia – „Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna”. Studia realizowane będą na Wydziale Nauk Społecznych UJD.

 

Program studiów został opracowany w taki sposób, by przygotować słuchaczy do pracy w obszarze szerokorozumianej pomocy psychologicznej i doradczej opartej o relacje interpersonalne w różnorodnych środowiskach życia społecznego i skierowanej do różnych grup odbiorców, w tym dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Absolwenci kierunku uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu Trener osobisty (coach, mentor, tutor) zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pozycja 235920) i będą przygotowani do prowadzenia sesji coachingowych indywidualnych i grupowych, spotkań terapeutycznych, zajęć psychoprofilaktycznych, treningowych, warsztatowych, wychowawczych, edukacyjnych, animacyjnych oraz indywidualnych rozmów doradczych przeznaczonych dla różnorodnych grup odbiorców w zakresie między innymi: komunikacji interpersonalnej, zapobiegania zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom, promocji zdrowia, motywowania klientów do zmiany destrukcyjnych zachowań, sposobów myślenia i postaw. Naturalną ścieżką rozwoju zawodowego osoby, która ukończy studia na tym kierunku będzie prowadzenie własnej praktyki w zakresie doradztwa i pomocy psychologicznej lub podjęcie zatrudnienia w różnorodnych instytucjach świadczących szerokorozumianą pomoc psychologiczną osobom w potrzebie.

Mamy wielką nadzieję, że kierunek spotka się z życzliwym odbiorem zarówno studentów kończących właśnie studia licencjackie w UJD, jak również kandydatów na studia II stopnia spoza naszej Uczelni. Serdecznie zapraszamy!

Opr. dr Anna Pierzchała