Oferta studiów podyplomowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Aktualnie funkcjonujące Studia Podyplomowe, szkolenia i kursy na Wydziale Nauk Społecznych UJD:
Studia Podyplomowe:
  1. Doradztwo Zawodowe
  2. Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  3. Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja, i rehabilitacja osób  z niepełnosprawnością intelektualną
  4. Przygotowanie Pedagogiczne z Językiem Migowym
  5. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  6. NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Szkolenie:
  1. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
Kurs:
  1. Kurs języka migowego na poziomie A1, A2, A2+

 Pełna oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (strona główna UJD)